Urbis geeft adviezen in de volle breedte van de stedenbouwkundige en landschapskundige discipline, op verschillende schaalniveaus. We concentreren ons vooral op de toekomstige opgave, de herstructurering van het stedelijk gebied. Gekoppeld hieraan ontwerpen we stedelijke buitenruimtes en (stads)parken.

Den Haag Scheveningen Haven
Luxemburg stad-Kennedy-Süd
Haarlem Raaksterrein
Bestuurscentrum Rabobank
Utrecht centraal station
Vernieuwing Bijlmer Amsterdam
Opijnen Bitumarin
IJsselstein Benschopperpoort
Kromhoutkarzerne Utrecht
Westergouwe Gouda
Den Haag Schenkstrook
Gouda Goudse Poort