KERST_Heerhugowaardklein

De partners van Urbis zetten zich op vele manieren in voor ruimtelijke kwaliteit. Zij doen dit niet alleen door het ontwikkelen en ontwerpen van plannen en projecten, maar ook door diverse nevenfuncties. Zij hebben ruime ervaring als lid van welstands- en monumentencommissies, commissies ruimtelijke kwaliteit en als supervisor.
Een aantal voorbeelden van deze werkzaamheden:
Donald Lambert is voorzitter van het kwaliteitsteam Contreie, waar hij de gemeente Oosterhout adviseert inzake de ruimtelijke kwaliteit van de uitwerkingsplannen van het stedenbouwkundig plan. Het gaat hier om bouwplannen, plannen voor de openbare ruimte en partiële herzieningen van het masterplan.
Bij de uitwerking van het masterplan en het beeldkwaliteitplan Scheveningen-haven is Donald momenteel als supervisor nauw betrokken bij de realisering van de plannen die volgen op het masterplan waar hij aan heeft gewerkt.
In de diverse plannen die zijn gerealiseerd, is Donald regelmatig als supervisor gevraagd om de uitwerking te begeleiden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de Bijlmermeer te Amsterdam, Duinwijk in Zandvoort, Centrum Heerhugowaard, Raaks in Haarlem en vele andere.
Donald heeft ruime ervaring in Welstand. Hij heeft meegewerkt in de tijden waarin de Welstand middels nieuwe nota’s in Nederland een heel andere rol heeft gekregen. Deze rol wisselt per gemeente.

Petra Sala is supervisor van de wijk Meerpolder in Berkel en Rodenrijs, in opdracht van gemeente Lansingerland. Ze helpt mee de laatste delen van deze wijk te realiseren. Hierbij is het doel vooral om goed aan te sluiten bij het bestaande, omdat het grootste gedeelte van de wijk al gerealiseerd is. Haar taken zijn het meedenken met (privé) initiatieven, kleine planaanpassingen, bewaken van de gemeentelijke belangen binnen de wijk en het begeleiden van architecten/ontwikkelaars naar een vlotte afhandeling naar welstand. Dit alles met de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt.

Ook is zij stedenbouwkundig lid van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oss. Maandelijks komt deze commissie bijeen en praat over de grotere plannen en initiatieven binnen de gemeente. Hierbij is een integrale aanpak uitgangspunt, vele aspecten van het ruimtelijk beleid hangen samen en worden in de commissie afgewogen (architectuur, momenten/cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en kunst).

Op de foto hierboven zie je Donald met de welstands- en monumentencommissie van Deventer op werkbezoek bij de bouw van het stadskantoor.